Huyết hư là gì?

Tìm hiểu về HUYẾT HƯ

Huyết hư là trạng thái huyết ít đi cả về số lượng lẫn thành phần, được thể hiện trong các hội chứng như tâm huyết hư, can huyết hư. Tương đương với bệnh thiếu máu và một số bệnh khác về máu theo y học hiện đại.

Loading

Discovery...