Xăcxơ a. là gì?

Tìm hiểu về XĂCXƠ A.

Xăcxơ a. là (Adolphe Sax; 1814 - 94), bậc thầy người Bỉ về chế tạo kèn hơi, sáng chế ra loại kèn xăcxôphôn (saxophone; gọi tắt: xăcxô) và các biến thể của nó. Ngoài ra, còn chế tạo chủng loại kèn xăchooc (được cấp bằng phát minh tại Pari, 1845).

Loading

Discovery...