Lixtơ f. là gì?

Tìm hiểu về LIXTƠ F.

Lixtơ f. là (Ferenc Liszt; 1811 - 86), nhà soạn nhạc Hungari, nghệ sĩ pianô, nhà chỉ huy, nhà sư phạm, nhà phê bình và hoạt động âm nhạc. Từ 1875, được bầu làm chủ tịch Viện Hàn lâm Âm nhạc Buđapet. Âm nhạc của Lixtơ phản ánh khuynh hướng lãng mạn chủ nghĩa. Là một nghệ sĩ pianô vĩ đại của mọi thời đại, đã đưa các yếu tố mới vào kĩ thuật biểu hiện của ngôn ngữ pianô. Lixtơ có ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều nhạc sĩ như Xtơraoxơ J.  (J. Strauss), vv. Hơn 700 tác phẩm (tính theo đơn vị từng tập lớn cho pianô), 5 metxa, 6 Thánh thi, 1 rêkiem, 6 ôratôriô, rất nhiều bản tụng ca, cantich... 78 giai điệu Pháp, Italia, Đức, Hungari, Anh... 12 giao hưởng thơ, 2 giao hưởng ("Faoxtơ" và "Đantê"), 19 rapxôđi Hungari, 2 côngxectô cho pianô và dàn nhạc, 1 xônat, hàng trăm bản făngtazi dựa trên các ôpêra nổi tiếng, rất nhiều bài chuyển biên cho pianô, vv.

LIXTƠ F.

Lixtơ F.